Πιστοποιημένη εκπαίδευση ORSC™ Organizational Relationship Systems Coaching

Για ποιον είναι το Organisational Relationship Systems Coaching (ORSC ™)

Σε τι βοηθά το ORSC

 • Να χτίσετε αυθεντικές σχέσεις που είναι πιο εμπνευσμένες και συνδεδεμένες
 • Να κατανοήσετε την αλλαγή και τον αντίκτυπο που έχει
 • Δημιουργία ομάδων και ανάπυξη ατόμων που χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους
 • Ανάπτυξη κοινής κουλτούρας σαφήνειας και υποστήριξης
 • Δημιουργία κουλτούρας coaching στον οργανισμό σας και / ή στην Οικογενειακή δυναμική

Σε μια κουλτούρα coaching…

 • Το να είσαι φιλοπερίεργος είναι μια δημιουργική κατάσταση
 • Η σύγκρουση είναι ένα σημάδι ότι κάτι νέο προσπαθεί να συμβεί
 • Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη
 • Όλοι βλέπονται, ακούγονται και αναγνωρίζονται
 • Eυθυγραμίζεστε ως προς τον τρόπο επικοινωνίας, ακόμα και διαφωνίας

Σύμφωνα με το CRR Global, στην κουλτούρα Coaching πληρούνται εννέα κρίσιμα σημεία αναφοράς.

Ο καθένας έχει δίκιο… Εν μέρει

Το Relationship Systems Intelligence ™ (RSI) είναι ένας προηγμένος και θαρραλέος τρόπος προσέγγισης της αλληλεπίδρασης της ηγεσίας και της ομάδας. Η βασική αρχή του RSI είναι εστίαση στο σύστημα, ως μια οντότητα από μόνη της.

Ακούστε όλες τις «φωνές» και αναγνωρίστε ότι κάθε μία έχει μια σημαντική προοπτική για το σύστημα. Οι απόψεις δεν είναι «σωστές ή λάθος» ακόμα κι αν δεν είναι δημοφιλείς. Είναι απλώς πληροφορίες.

Γιορτάστε τη διαφορετικότητα

Σε έναν οργανισμό υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι, ιδέες, προοπτικές και εμπειρίες. Συνδημιουργείστε, παρόλο που μπορεί να λειτουργείτε πολύ διαφορετικά από άλλους ανθρώπους στην ομάδα σας!

Αγκαλιάστε τη σύγκρουση

Σε μια κουλτούρα coaching, η σύγκρουση αναγνωρίζεται ως ένα σημάδι ότι κάτι νέο προσπαθεί να συμβεί. Η αντιμετώπιση της σύγκρουσης είναι μια στρατηγική για την εποικοδομητική διαχείριση της αλλαγής. Το πώς αλληλεπιδρούμε ενώ συμβαίνει η αλλαγή είναι πιο σημαντικό από την ίδια την αλλαγή.

Μοιραστείτε τις δυνατότητες

Οι πληροφορίες, οι πόροι, η λήψη αποφάσεων και η ευθύνη μοιράζονται. Η καθοδήγηση αξιοποιείται για να αυξήσει την ατομική ικανότητα βελτιώνοντας έτσι τη συλλογική ικανότητα του συστήματος.

Επικοινώνησε αποτελεσματικά

Οι κουλτούρες coaching δεν υποστηρίζουν τοξικά μοτίβα επικοινωνίας και σου δίνουν τα εργαλεία ώστε να αποφεύγονται οι κατηγόριες, η άμυνα, και η περιφρόνηση. Αντίθετα, προωθείται η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, η ενσυναίσθηση και η περιέργεια.

Μοιραστείτε την ευθύνη

Σε μια κουλτούρα coaching, οι συνεργάτες είναι από κοινού υπεύθυνοι για την επιτυχία και την αποτυχία του άλλου και λογοδοτούν μεταξύ τους. Μαθαίνοντας πώς να αναλαμβάνουμε καλύτερα ευθύνες οδηγούμαστε στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης ματαξύ των συνεργατών και την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Αγκαλιάστε την αλλαγή

Υπάρχει μια κοινή συνειδητοποίηση ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στις αλλαγές με διαφορετικό τρόπo. Η αλλαγή δεν θα πρέπει να φοβίζει, αλλά να εμπνεέι, εν μέρει επειδή το σύστημα έχει θεσπίσει διαδικασίες για τη διαχείριση της αλλαγής.

Ζητήστε σαφήνεια

Σε μια κουλτούρα coaching υπάρχουν καλά καθορισμένες και κοινές αξίες που εμπνέουν θετικές δράσεις. Υπάρχει μια κοινή αισιοδοξία για το μέλλον. Τα μέλη της ομάδας ή του οργανισμού είναι ξεκάθαρα για τους ρόλους και τις ευθύνες τους και τον τρόπο με τον οποίο ευθυγραμμίζονται με αυτές τις αξίες.

Μοιραστείτε τη γνώση

Σε μια κουλτούρα coaching, όλοι αναγνωρίζουν την αξία της ανταλλαγής πληροφοριών. Η ύπαρξη εποικοδομητικού διαλόγου δημιουργεί ένα σύνολο γνώσεων που ωφελεί όλους τους συμμετέχοντες.

CRR Global

Η CRR Global είναι μια αναγνωρισμένη σχολή εκπαίδευσης coaching από τον ICF.

 • 34 χρόνια διαπιστευμένων μαθημάτων από το 1996 σε περισσότερες από 30 χώρες
 • 20 χρόνια εμπειρίας σε εταιρικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Το πρώτο διαπιστευμένο σεμινάριο International Coaching Federation (ICF) και ένα από τα πιο επιτυχημένα για την ανάπτυξη της δυναμικής μιας ομάδας
 • Το ORS @ Work ™ είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείστε ένα workshop, εγγραφείτε σε κάποιο πιστοποιημένο μάθημα, προγραμματίστε το retreat σας ή βρείτε τον coach σας!