Η μεθοδολογία Co-Active®

Επεξήγηση των αρχών του Μοντέλου Co-Active®

Χρησιμοποιούμε το μοντέλο Co-Active® ως βάση για τα workshops μας γύρω από το coaching και την ηγεσία, σε οργανισμούς, ομάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οικογενειακές επιχειρήσεις και προσωπική ανάπτυξη.

Κάθε κομμάτι του όρου «Co-Active» αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα του workshop.

  • Το «Co» , δηλαδή «μαζί», του όρου Co-Active® αντιπροσωπεύει την ανάγκη σας για σύνδεση και συνεργασία. Θα εργαστείτε πάνω στις δεξιότητές σας στην επικοινωνία, όπως το να ακούτε, το να ενθαρρύνετε τον άλλον ενεργητικά και το να είστε ηγέτες με σκοπό. Ως αποτέλεσμα, θα δείτε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ζείτε, εργάζεστε και αλληλεπιδράτε με τον κόσμο. Ταυτόχρονα, χρειάζεστε και επικοινωνία και δράση.
  • Η δράση έρχεται μέσα από το κομμάτι «Active», δηλαδή «δράση», του όρου Co-Active®. Δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή χωρίς δράση. Φεύγοντας από τα workshops μας, θα έχετε αποκτήσει νέα επίγνωση για τα πράγματα και ένα σχέδιο δράσης.

Οι co-leaders μας χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές του Μοντέλου Co-Active® για να σας εμπλουτίσουν τον τρόπο με τον οποίο εκλαμβάνετε το coaching που σας παρέχουμε και τα workshops ηγεσίας.

 

  • Πέντε πλαίσια ενσωματώνονται με προσοχή στη διάρκεια του facilitation από τους co-leaders, τα Ανοιχτά αυτιά, η Διαίσθηση, η Διαχείριση του εαυτού μας, η Περιέργεια και η Ικανότητα για ανάληψη δράσης ανά πάσα στιγμή, για να παραμείνει το workshop ενδιαφέρον για όλους τους συμμετέχοντες.

 

  • Μια σχεδιασμένη συμμαχία σχηματίζεται μεταξύ των συμμετεχόντων και των co-leader για να δημιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος για όλους και να μπουν τα θεμέλια για στενή συνεργασία.

Contact us

Book a workshop, register for an accredited course, schedule your retreat, or find your coach!