Η μεθοδολογία Co-Active®

Επεξήγηση των αρχών του Μοντέλου Co-Active®

Χρησιμοποιούμε το μοντέλο Co-Active® ως βάση για τα workshops μας γύρω από το coaching και την ηγεσία, σε οργανισμούς, ομάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οικογενειακές επιχειρήσεις και προσωπική ανάπτυξη.

Κάθε κομμάτι του όρου «Co-Active» αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα του workshop.

  • Το «Co» , δηλαδή «μαζί», του όρου Co-Active® αντιπροσωπεύει την ανάγκη για σύνδεση και συνεργασία. Για να υπάρξει συνεργασία χρειάζεστε εκτός από την επικοινωνία και δράση.
  • Η δράση έρχεται μέσα από το κομμάτι «Active», δηλαδή «δράση», του όρου Co-Active®. Δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή χωρίς δράση. Φεύγοντας από τα workshops μας, θα έχετε αποκτήσει νέα επίγνωση και ένα νέο σχέδιο δράσης.
Οι εισηγητές μας είναι και faculty του διεθνώς αναγνωρισμένου Co-Active® Training Institute (CTI) και της μεθόδου ORSC.

Co-Active® Model at a glance

Contact us

Book a workshop, register for an accredited course, schedule your retreat, or find your coach!